Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Żmigrodzie

ul. Zamkowa 20a
(71) 385 32 49
wew. 21 – dział członkowski
wew. 23 – księgowość
wew. 25 – czynsze

GALERIA
AKTUALNOŚCI

Walne Zgromadzenie Członków 2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie zawiadamia, że zgodnie z § 32 oraz kompetencjami określonymi w § 58 ust. 2.12 statutu, zwołuje na dzień 29 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 w sali widowiskowej Zespołu Placówek Kultury przy ul. Wrocławskiej 12 w Żmigrodzie...

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie. Szczegóły dotyczące konkurs znajdują się w...

OSTATNIE INWESTYCJE

Biuro

ul. Zamkowa 20a
(71) 385 32 49
wew. 21 - dział członkowski
wew. 23 - księgowość
wew. 25 - czynsze

 

Czynne:
poniedziałek od 7:00 do 15:00
wtorek od 7:00 do 15:00
środa od 7:00 do 15:00
czwartek od 7:00 do 16:00
piątek od 7:00 do 14:00

Administracja

ul. Powstańców Styczniowych 15a
(71) 385 39 07
czynne:
poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00