Walne Zgromadzenie Członków 2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie zawiadamia, że zgodnie z § 32 oraz kompetencjami określonymi w § 58 ust. 2.12 statutu, zwołuje na dzień 29 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 w sali widowiskowej Zespołu Placówek Kultury przy ul. Wrocławskiej 12 w Żmigrodzie...

Przeglądy instalacji gazowych 2023r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie informuje, że od 23 listopada 2023 r. rozpoczynają się przeglądy instalacji gazowych w budynkach będących w zasobach Spółdzielni. Przeglądy gazowe zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej będzie wykonywała firma PHU...

Wymiana podzielników – listopad/grudzień 2023r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie informuje, że na podstawie przeprowadzonej ankiety i popisanej umowy z wykonawcą tj. Brunata ZENNER Sp. z o.o. na przełomie listopada i grudnia br. zostanie przeprowadzona wymiana podzielników wyparkowych (odczyt manualny)...

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2023-2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żmigrodzie informuje, że w dniu 10.10.2023r. zostało uruchomione centralne ogrzewanie. W związku z tym wszystkie zawory termostatyczne należy ustawić w pozycji maksymalnie otwartej (pozycja „5”), celem prawidłowo odpowietrzenia...