Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie.

Szczegóły dotyczące konkurs znajdują się w załączniku.