Wymiana wodomierzy i montaż modułów radiowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

Wymiana wodomierzy i montaż modułów radiowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych i montaż modułów radiowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej.

Termin wykonania wszystkich montaży wraz z uruchomieniem oprogramowania  – październik 2020r.

Od grudnia 2020r. wszystkie odczyty wodomierzy mieszkaniowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie odbywać się będą drogą radiową.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

23 grudnia 2020