Wszystkim mieszkańcom życzy

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie.