Wszystkim mieszkańcom życzy

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie