W związku z licznymi przypadkami wystawienia odpadów wielkogabarytowych poza terminem ich wywozu informujemy, że zgodnie z §11 pkt. 5 „Regulaminu Porządku Domowego” Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie kosztami wywozu powyższych odpadów obciążony będzie właściciel przedmiotów.