Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żmigrodzie informuje, że od dnia 08.09.2020r. (wtorek) firma BMETERS POLSKA będzie wykonywać prace związane z wymianą wodomierzy mieszkaniowych na wodomierze z modułem radiowym i montażu samych modułów radiowych.

Szczegółowy harmonogram zostanie umieszczony na drzwiach wejściowych do klatek schodowych w dniu 07.09.2020r. (poniedziałek).