Zdrowych i radosnych Świat Bożego Narodzenia

niosących spokój i odpoczynek

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Życzenia składają:

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie.