Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2023 roku.
Życzenia składają: Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie.