Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2022 roku.

Życzenia składają: Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie.