SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻMIGRODZIE ZAWIADAMIA, ŻE OD DNIA 08.09.2021r. (DOKŁADNE TERMINY DLA DANYCH BUDYNKÓW ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE NA KLATKACH SCHODOWYCH) NASTĄPI UZUPEŁNIENIE WODY W INSTALACJI C.O.

PROSI SIĘ O USTAWIENIE ZAWORÓW NA CYFRĘ „5”, WSZELKIE PRZECIEKI NA INSTALACJI C.O. NALEŻY ZGŁASZAĆ W ADMINISTRACJI SPÓŁDZIELNI PRZY UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 15A, tel. 71-385-39-07.

JEDNOCZEŚNIE MIESZKAŃCY DOKONUJĄCY WYMIANY GRZEJNIKÓW PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE ZMIAN W CELU DOKONANIA PONOWNEJ INWENTARYZACJI.