Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie informuje, że od 10 listopada 2022 r. rozpoczynają się przeglądy instalacji gazowych w budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

Przeglądy gazowe zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej będzie wykonywała firma PHU „GAZPAR” Paweł Religa z siedzibą w Obornikach Śląskich. Na pozostałych budynkach (nie wymienionych w harmonogramie) przeglądy gazowe przeprowadzą konserwatorzy naszej spółdzielni.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu wykonania przeglądów w poszczególnych budynkach będą na bieżąco podawane na klatkach schodowych w formie ogłoszeń. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem.