Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żmigrodzie informuje, iż w związku z zamknięciem kasy od 01.10.2019r. płatności należy dokonywać na rachunki bankowe lub w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie z dotychczasową książeczką opłat. Istnieje możliwość otrzymywania wszelkiej korespondencji dotyczącej lokalu na adres e-mail. Wzór oświadczenia przedstawiamy poniżej.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywania korespondencji w formie elektronicznej