Spółdzielnia informuje, że z dniem 5 maja 2023 roku zostało wyłączone centralne ogrzewanie we wszystkich budynkach obsługiwanych przez kotłownie gazowe.