Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  w Żmigrodzie informuje, że rozpoczyna odczyty podzielników kosztów ogrzewania.

Odczyty zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

W mieszkaniu powinna przebywać osoba zdrowa, niepodlegająca izolacji lub kwarantannie.

Osoby objęte kwarantanną lub pozostające w trakcie izolacji, proszone są o nieudostępnienie mieszkania.

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym, zarówno Państwo jak i pracownicy dokonujący odczytów, muszą zachować reżim sanitarny. Wobec powyższego prosimy o przewietrzenie mieszkania, zdezynfekowanie klamek przed wejściem pracowników wykonujących odczyt, a ponadto o zachowanie bezpiecznej odległości (2m) oraz zastosowanie środków ochrony indywidualnej, poprzez osłonę ust i nosa. Prosimy również o ograniczenie do minimum ilości osób postronnych przebywających podczas odczytu w lokalu oraz posiadanie własnego długopisu do podpisania protokołu. Pracownicy firmy realizującej w/w zadanie wyposażeni będą w maseczki, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji.

Liczymy na Państwa współpracę oraz odpowiedzialność w zachowaniu reżimu sanitarnego.

Dokładne terminy odczytów znajdą Państwo poniżej.

Harmonogram odczytów wyparkowych podzielników ciepła w 2021r.