Nowe stawki podatku od nieruchomości – w załączeniu uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 4 listopada 2022 roku.