Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie

informuje,

iż Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

z dnia 26.07.2018r. Sygn. WR.IX NS-REJ.KRS/017682/18/505,

uchwalony w dniu 12.06.2018r. przez Walne Zgromadzenie

nowy statut Spółdzielni został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod poz.24

 

Nowy dokument znajduje się w dziale STATUT I REGULAMINY.