Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żmigrodzie informuje, iż Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 15/2023 z dnia 14 lipca 2023r. do pełnienia funkcji członka Zarządu tutejszej Spółdzielni został powołany p. Jarosław Brodala.