Okres jesienno-zimowy w statystykach Państwowej Straży Pożarnej to zwiększone ilości akcji związanych z pożarami sadzy w kominach i obecnością czadu w pomieszczeniach mieszkalnych. Najczęstszą przyczyną są wady instalacji grzewczych lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych. Ich niewłaściwy stan techniczny i brak wentylacji bezpośrednio przyczynia się do zwiększonego prawdopodobieństwa zatrucia tlenkiem węgla. W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy zwraca się z prośbą o rozpropagowanie akcji wśród mieszkańców naszej Spółdzielni. Szczegóły akcji można znaleźć pod adresem:

https://www.straz.gov.pl/porady/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa_2019_2020